LiterNet® este marcă înregistrată a Asociaţiei LiterNet. Toate celelalte mărci înregistrate menţionate pe acest site aparţin proprietarilor lor.

Drepturile de autor pentru conţinutul, imaginile, logo-ul LiterNet, şi design-ul acestui site aparţin Asociaţiei LiterNet®, cu excepţia acelor materiale unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor. Prin prezenta, Asociaţia LiterNet® vă autorizează să vizualizaţi, copiaţi şi imprimaţi documentele publicate de Asociaţia LiterNet® pe World Wide Web pentru uz necomercial şi strict personal. Luând în considerare această autorizare, sunteţi de acord ca orice copie a acestor documente să păstreze toate specificaţiile legate de drepturile de autor şi de proprietatea mărcilor înregistrate menţionate aici.

În afara condiţiilor menţionate mai sus, se interzice copierea sau transmiterea conţinutului acestui site sub formă electronică sau fizică. Se interzice orice schimbare a conţinutului acestui site. Dacă doriţi să folosiţi documentele de pe acest site în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, contactaţi-ne la [email protected] pentru informaţii privind licenţierea.

Documente individuale publicate de Asociaţia LiterNet® pe World Wide Web pot să conţină alte specificaţii legate de drepturi de autor şi consideraţii legale specifice acelui document individual. Dacă doriţi să folosiţi orice conţinut de pe acest site care nu este proprietatea Asociaţiei LiterNet® adresaţi-vă celor ce deţin drepturile de autor pentru documentele respective.

Aceste pagini vă sunt oferite "ca atare", doar pentru a vă informa, fără garanţie de orice fel, exprimată sau subînţelesă, incluzând, dar nefiind limitat la garanţiile comerciale implicate. Vă veţi asuma riscurile cu privire la convenabilitatea şi acurateţea informaţiilor din aceste pagini. Aceste pagini pot conţine greşeli tehnice sau erori de traducere. Asociaţia LiterNet® nu îşi asumă responsabilitatea sau riscul pentru astfel de erori sau omiteri în cadrul acestui site sau în alte documente la care există referiri sau link-uri. Acesta este un site on-line care poate fi vizualizat pe plan internaţional. Nume, logo-uri, design-uri, titluri, cuvinte sau expresii din cadrul acestei publicaţii aparţin Asociaţiei LiterNet® sau altor instituţii care pot fi înregistrate în anumite jurisdicţii.

Publicitate

Sus